حافظات قش مع غطاء دانتيل متحرك

4.950 JD
حافظات قش مع غطاء دانتيل متحركقياس 425مل - السعر 1.250 قياس 28سم السعر  4.950 قياس 33سم السعر  6.950 قياس 38سم  السعر 8.950
القياس :
حافظات قش مع غطاء دانتيل متحركقياس 425مل - السعر 1.250
قياس 28سم السعر  4.950
قياس 33سم السعر  6.950
قياس 38سم  السعر 8.950